Mkataba wa Mtumiaji wa Kompyuta

Kama ukipendelea, kuna nakala ya kiingereza.

Mtumiaji hatafunguliwa akaunti ya kutumia kompyuta (Jina la mtumiaji, Jina la mficho) na huenda hatatumia kabisa kompyuta za chuo hadi atakapokubaliana na mambo yafuatayo:

Kukiukwa kwa Sheria Yeyote Hapo Juu kunaweza kusababisha yafuatayo:
• Kutolewa nje ya maabara
• Kunyimwa kabisa huduma za Kompyuta
• Kushtakiwa kwenye uongozi wa chuo
• Kulipia fidia ya uharibifu uliotokea

Nimesoma mkataba huu na kuzingatia yote yaliyotajwa hapo juu.

Sahihi:  
Jina:  
Tarehe:    

   
Jina la Mtumiaji Jina la Mficho

Update History:
25-Jul-2007Damari MchomeCorrections
14-May-2007Damari MchomeTranslate to Kiswahili
14-Feb-2007Albert LingelbachRe-formulation from source document
Kleruu Teachers CollegeOriginal version